Market

Zawieszenie składki do UE. Oto jak pomysł Solidarnej Polski oceniają Polacy [SONDAŻ]“Solidarna Polska proponuje, by Polska zawiesiła płacenie składki do UE, jeśli Unia nie przekaże Polsce środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak ocenia Pani/Pan taką propozycję?” — takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu SW Analysis przeprowadzonego dla “Rz”.

34,2 proc. respondentów ocenia propozycję zawieszenia płatności składki do UE przez Polskę pozytywnie. 36,7 proc. ankietowanych ocenia ją negatywnie. Natomiast 29,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Solidarna Polska chce skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o zawieszenie w całości bądź w części składki wpłacanej przez Polskę do budżetu UE. Powodem mają być potrzeby związane z dużą liczbą uchodźców, którzy po agresji Rosji na Ukrainę szukają schronienia w Polsce.

— Zdecydowaliśmy się poddać pod rozwagę wystąpienie do Komisji o skorzystanie z takiej możliwości, by na czas trwania tej kryzysowej, spektakularnej, bezprecedensowej, historycznej sytuacji napływu blisko 3 mln uchodźców do Polski, Komisja Europejska zechciała rozważyć w imię wzajemnej współpracy i solidarności zawieszenie, jeśli nie całej, to przynajmniej istotnej części składki, którą Polska płaci do budżetu unijnego — dodał.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.