Market

Wielkanoc 2022. Firmowa impreza świąteczna a rozliczenie PIT 2022 – OpinieKonsekwentnie, należy w świetle przytoczonych przepisów, rozważyć czy udział pracownika w darmowej imprezie integracyjnej generuje przychód podlegający opodatkowaniu PIT, a jeśli tak to jak należy to nieodpłatne świadczenie zakwalifikować i opodatkować?


W mojej ocenie udział pracownika w imprezie integracyjnej z okazji świąt nie może wiązać się z przysporzeniem majątkowym podlegającym opodatkowaniu PIT (przecież w wyniku udziału w niej pracownik nie zaoszczędził wydatku, który niechybnie by w przeciwnym przypadku poniósł).


Nie można również zapominać, kto najwięcej korzysta z organizacji firmowych imprez. Pracodawca ma w takim przypadku przecież na celu integracje pracowników z firmą, ale również między sobą. Takie działania wpływają niewątpliwie na wzrost ich motywacji w zakresie wykonywania obowiązków pracowniczych, co przekłada się na poprawę wydajności pracy, czyli przekłada się na osiągane przez pracodawcę przychody. Impreza integracyjna wzmacniania pozytywne relacje pracowników oraz generuje poczucie, że dobra współpraca, skuteczna komunikacja i pozytywna atmosfera zespołu ludzkiego przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników. W wyniku organizacji imprezy pracodawca osiąga również ukształtowanie poczucia przynależności do firmy i identyfikacji pracowników z zakładem pracy jako z dobrym pracodawcą. Organizacja imprez integracyjnych wpływa również korzystnie na ograniczenie fluktuacji załogi, i w rezultacie wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z naborem nowych pracowników i ich przeszkoleniem i wdrożeniem do obowiązków.


Zobacz też: Jak rozliczyć podatkowo wielkanocny wystrój firmy


Na zasadność mojego stabnowiska wskazał m.in. Trybunał Konstytucyjny, który przełomowym wyrokiem z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt Okay 7/13 (Dz. U. z 2014 r., poz. 947), stwierdził, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które spełniono za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a uzyskana w wyniku tego świadczenia korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich).Co w przypadku konieczności opodatkowania PIT?


Gdyby okazało się, iż zorganizowana impreza nie spełnia korzystnie warunków wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny, to pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia funkcji płatnika PIT. W tym celu należy zgodnie z artwork. 11 ust 2a ustawy o PIT ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia (skoro przedmiotem zdarzenia są usługi zakupione – według cen zakupu) i opodatkować jako przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia wedle zasad ogólnych.Co w przypadku finansowania imprezy ze środków zgromadzonych na ZFŚS?


Wykorzystanie pieniędzy z ZFŚS na organizacje imprezy integracyjnej pozwala pracodawcy na nierozważanie problemów związanych z zastosowaniem się do wymogów określonych w przytoczonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.


Powyższe wynika z faktu, iż artwork. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwalania z opodatkowania podatkiem PIT wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000,00 PLN.


Wystarczy zatem w skali rocznej nie przekroczyć limitu ustawowego zwolnienia z PIT, aby również udział w imprezie integracyjnej nie generował negatywnych konsekwencji podatkowych.


*Autor – Mateusz Cedro, Associate w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy Sp.okay.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.