News

W Polsce wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP. Co to oznacza?


– Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Decyzję o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmu CRP podjęto nie po raz pierwszy w tym roku. Tak samo było 18 stycznia, kiedy cyberataki skierowano na Ukrainę. Tym razem resort nie informuje o powodach podjęcia takich działań. Jednak kilka godzin wcześniej media informowały o sparaliżowaniu stron internetowych resortu obrony i banków na Ukrainie.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.