Market

Tajemnice bankowości prywatnej. W co inwestują najbogatsi?


Poszczególne banki bardzo różnie definiują pojęcie “private bankingu” i stawiają klientom odmienne wymagania dotyczące tego, jakie dochody i aktywa powinni mieć, aby móc skorzystać z tej ekskluzywnej oferty. Najczęściej niezbędne jest posiadanie co najmniej 1 mln zł aktywów.

Taki właśnie wymóg jest PKO BP, który w bankowości prywatnej oferuje klientom dostęp m.in. do specjalnych placówek (mają zapewniać wyższy komfort, bezpieczeństwo i poufność) i obsługi świadczonej przez doświadczonych doradców. W Pekao klientem non-public bankingu również może zostać osoba, która ma aktywa warte co najmniej 1 mln zł. Może dzięki temu korzystać z usług bankiera wspieranego przez doświadczonych specjalistów z zakresu finansowania, zawierania transakcji wymiany walut, rynków akcji, a także sukcesji. Financial institution oferuje też m.in. konto osobiste i karty oraz produkty inwestycyjne dopasowane do jego apetytu na zysk i ryzyko.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.