Market

Rolnicy będą mogli hodować konopie. Sejm zagłosował za zmianami


Wcześniej posłowie z komisji zdrowia i rolnictwa pozytywnie zaopiniowali cztery poprawki wprowadzone przez Senat do tej nowelizacji.

Dwie z nich zapewniają spójność przepisów, zgodnie z zasadą techniki prawodawczej, z równolegle procedowaną nowelizacją dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Kolejna zmiana wydłuża termin wejścia przepisów w życie. Mają one zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia, a nie — jak zakładano w pierwotnej wersji — po upływie 14. dni.

Kolejna zmiana doprecyzowuje kwestię oświadczeń o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na uprawę, oprócz zaświadczenia o niekaralności osób zatrudnionych przy tej uprawie, trzeba dołączyć również oświadczenia, że nie były one karane za wykroczenia, o których mowa w artwork. 65 ustawy, czyli nie podlegały karze grzywny za uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.