Market

Polski Ład do zmiany. Likwidacja ulgi dla klasy średniej – Opinie
Ulga dla klasy średniej. Komplikacje i rozczarowanie


Ku powszechnemu rozczarowaniu, konstrukcja wprowadzonej ulgi, nader skomplikowana z punktu widzenia zwyczajnego podatnika, wzbudziła więcej wątpliwości niż obiecywanych korzyści. W obawie przed koniecznością jej zwrotu, w postaci późniejszej dopłaty podatku — wielu podatników zrezygnowało z uwzględnienia tej ulgi na poziomie zaliczek, by w rozliczeniu rocznym nie napotkać przykrej niespodzianki.


Niejako w odpowiedzi na niezadowolenie podatników, dnia 24.03.2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – uwzględniający m.in. likwidację „ulgi dla klasy średniej” oraz obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 proc. na 12 proc. Nie zapominajmy jednak, że nowelizacja ta, wbrew temu, co czytamy w jej uzasadnieniu, nie zrekompensuje w 100 proc. podatnikom realnej podwyżki podatków wynikającej z braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Zmiana ta również nie ułatwi podatnikom rozliczeń za 2022 r. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, za sprawą wprowadzonego do projektu „zabezpieczenia” -podatnicy, którzy stracą na likwidacji ulgi (mimo obniżenia stawki) otrzymają zwrot różnicy, czyli kwotę zmniejszającą zobowiązanie, aby nowe rozwiązanie nie spowodowało pogorszenia ich prawnopodatkowej sytuacji.Koniec ulgi dla klasy średniej


Nie budzi wątpliwości, że taki mechanizm jest korzystny z punktu widzenia podatników, niemniej jednak, biorąc pod uwagę liczbę zmian wprowadzanych w trakcie aktualnie trwającego roku podatkowego i możliwości, które będzie mógł zastosować podatnik w przyszłorocznym rozliczeniu — dokonanie tego bez profesjonalnej pomocy może okazać się karkołomnym zadaniem.


Mimo że przedstawione propozycje zasługują na pozytywną ocenę, to kolejny raz uzasadnione wątpliwości budzi pośpiech wprowadzanych zmian. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów nowe regulacją mają obowiązywać już od lipca 2022 r. Jednocześnie, jak czytamy w piśmie Ministra Finansów do resortu — termin na zgłaszanie ewentualnych uwag i wyrażenie opinii wobec projektu ustawy upływa 2 kwietnia 2022 r. W opinii MF, krótszy termin do zajmowania stanowiska pozwoli na przeanalizowanie zgłoszonych uwag i ich dalsze uzgadnianie, gdyż projektowana ustawa ma wejść w życie jeszcze w trakcie tego roku. W konsekwencji przedstawiciele poszczególnych resortów mają 9 dni na zapoznanie się z ponad 80 stronicowym dokumentem i jego konstruktywną ocenę. Wobec powyższego pozostaje mieć tylko nadzieję, że tym razem nie ziści się przysłowie, że pośpiech jest złym doradcą, jak już wielokrotnie w przypadku Polskiego Ładu bywało.


*Autorami tekstu są Katarzyna Kliszczewska, Kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.okay. i Krzysztof Komorniczak, Associate w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.okay.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.