Politics

Polacy surowo ocenili reformę sądownictwa. Rząd PiS ma powód do zmartwień – Wprost
Od 2015 roku partia rządząca realizuje reformę wymiaru sprawiedliwości. Jej elementami są m.in. zmiany w Sądzie Najwyższym, zmiana sposobu wyłaniania Krajowej Rady Sądownictwa oraz połączenie stanowisk Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Ich przeciwnicy wskazują m.in. na upolitycznienie procesu wybierania sędziów do KRS.


Zmiany w wymiarze sprawiedliwości są także zarzewiem sporu między Polską a Unią Europejską, a likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jednym z „kamieni milowych” – warunków akceptacji przez Brukselę polskiego Krajowego Planu Odbudowy.


Agencja badawcza SW Research dla rp.pl sprawdziła, jak Polacy oceniają dotychczasową reformę sądownictwa przeprowadzoną przez rząd PiS. Większość Polaków (53,6 proc. ankietowanych) oceniła zmiany w wymiarze sprawiedliwości negatywnie. „Pozytywnie” wypowiedziało się o nich 14,1 proc. respondentów. 14,1 proc. oceniło reformę „neutralnie”.

Reforma wymiaru sprawiedliwości. Najstarsi oceniają ją najgorzej


Z sondażu wynika, że reformę częściej pozytywnie oceniali mężczyźni – 18% wobec 11% kobiet. Największy odsetek negatywnych ocen reformy było w starszych grupach respondentów. (53% osób w wieku 35-49 lat oraz 57% w wieku 50 i więcej lat). Najczęściej pozytywnie o zmianach w sądownictwie forsowanych przez rząd PiS wypowiadała się grupa 35-49 lat (19%). Najrzadziej dobrze wypowiadała się o nich grupa wiekowa do 24 lat (7%).


Pod względem wykształcenia najczęściej pozytywnie zmiany w sądownictwie oceniały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (21%). Osoby z wykształceniem wyższym najczęściej oceniały reformę PiS negatywnie (63%). W grupie respondentów z niższym wykształceniem najwięcej osób nie miało zdania w tej sprawie (27% z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym) oraz 24% z zasadniczym zawodowym.


Z danych Komisji Europejskiej wynika również, że reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzone przez koalicję rządzącą nie przyspieszyły pracy sądów.


W listopadzie o ocenę zmian w wymiarze sprawiedliwości proszono też uczestników sondażu IBRiS dla Onetu.Na pytanie, jak oceniają zmiany w sądownictwie, których dokonano przez ostatnie sześć lat, 42,8 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie źle”, a 31 proc., że „raczej źle”. Tylko 2,8 proc. reformy oceniło „zdecydowanie dobrze”. 13 proc. badanych stwierdziło, że były „raczej dobre”. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 10,4 proc. respondentów.


Czytaj też:
Polska nie dostanie pieniędzy z KPO? Waszczykowski: Znaleźliśmy się w pułapce

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.