Politics

Pierwszy komputer na świecie przekroczył 1 EksaFLOPS mocy obliczeniowej
Wchodzimy w nową erę.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.