News

Nadkomisarz Magdalena Pławiak-Woda została zastępcą komendanta powiatowego policji w Kędzierzynie-KoźluNominację nadkom. Pławiak-Wodzie wręczył w czwartek, 24 marca, komendant wojewódzki nadinsp. Rafał Kochańczyk.

Nadkom. Magdalena Pławiak-Woda jest pierwszą kobietą powołaną na to stanowisko w kędzierzyńsko-kozielskiej jednostce.

Magdalena Pławiak-Woda rozpoczęła służbę w Policji w 2000 roku. Od 2002 roku pełniła służbę na stanowisku asystenta Referatu I Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 2005 została absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2009 roku pracowała w Zespole do spraw Nieletnich i Patologii Społecznej, a w 2012 roku została mianowana na stanowisko eksperta Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego. Stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego objęła w roku 2015.

– Dotychczasowy przebieg służby, kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz zdobyta wiedza fachowa, posiadane umiejętności kierowania zespołem pracowników predestynowały ją na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu – podkreślał podczas nominacji nadinspektor. Rafał Kochańczyk.

WideoSupply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.