Politics

Malinowski skazany? Woyciechowski ujawnił decyzję sąduZ informacji przekazanej przez Piotra Woyciechowskiego wynika, że Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP został skazany za składanie fałszywych zeznań na temat swojej współpracy z wojskowym wywiadem PRL.

Dnia 12.05.2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście w sprawie o sygn. II K 142/21 uznał Andrzeja Malinowskiego winnego składania fałszywych zeznań na okoliczność jego współpracy z wywiadem wojskowym PRL (TW Roman) i skazał na karę grzywny 5000 zł. oraz 1275 zł. zwrotu wydatków

– napisał Piotr Woyciechowski

Sprawę zainicjował IPN, który w lutym 2021 roku skierował akt oskarżenia przeciwko Malinowskiemu. Z aktu wynikało, że prezydent PRacodawców RP nieprawdziwie zaprzeczył informacjom, jakoby był tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego o pseudonimie „Roman”.

Z aktu oskarżenia przeciwko Andrzejowi M. wynika, że 5 lipca 2019 r., będąc przesłuchiwany w postępowaniu prowadzonym przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, zeznał, że nie podpisywał żadnych dokumentów jako TW i nie widział pokwitowań. M. był pouczany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a mimo to – według prokuratury – takie zeznania złożył.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W postępowaniu przygotowawczym nie stosowano wobec M. środków zapobiegawczych.

Publikacja Woyciechowskiego

W lutym 2020 roku prokuratura IPN umorzyła śledztwo ws. rzekomego sfałszowania teczki „przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Malinowski był tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego PRL o pseudonimie „Roman” .

IPN przypomniał wówczas, że w styczniu 2019 r. dziennikarz Piotr Woyciechowski opublikował w tygodniku „Do Rzeczy” artykuł „dotyczący współpracy prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego z wywiadem wojskowym PRL”.

W reakcji na publikację Andrzej Malinowski wystosował oświadczenie, w którym stwierdził, że nie był niejawnym współpracownikiem służb PRL, zaś jego teczka została sfałszowana. Zapowiedział jednocześnie złożenie wniosku o autolustrację, jednak do dnia dzisiejszego nie zrealizował tej obietnicy” – czytamy w tekście opublikowanym przez ZPP.

18 lutego 2020 roku Prokuratura IPN umorzyła śledztwo w sprawie sfałszowania teczki personalnej tajnego współpracownika Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o pseudonimie „Roman”, co potwierdza wiarygodność zawartych w niej akt”.

PAP, WB

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.