News

Lublin: Co z targowiskiem przy Krańcowej? Ratusz gotowy zrobić krok w tył


Przypomnijmy: ogłoszony w kwietniu projekt planu zagospodarowania, czyli dokumentu określającego przeznaczenie poszczególnych terenów, obejmuje około 50 ha Bronowic. Punktem zapalnym jest obszar, na którym działa popularne wśród mieszkańców targowisko przy Krańcowej.

W projekcie planu zapisano, że może tu powstać piętrowy budynek usługowy. Handlujący tu kupcy obawiają się, że tak sformułowany plan umożliwiłby zamknięcie ich targu, tym bardziej, że nie są jego właścicielem. Nieruchomość należy do miasta, od którego jest dzierżawiona przez Stowarzyszenie Kupców „Rynek Bronowice”.

Kupcy i ich klienci chcą, by miasto zmieniło projekt planu. – Żeby jednoznacznie każdy mógł się dowiedzieć, że chodzi o targowisko w niezmienionej formie – mówi Paweł Kozak, prezes kupieckiego stowarzyszenia. – Taki handel też jest przecież potrzebny, nie tylko sieci sklepów – mówi pani Grażyna, mieszkanka Bronowic, którą w piątek spotkaliśmy tu na zakupach.

W obronie targu stanęła również Rada Dzielnicy Bronowice, która w specjalnej uchwale „składa protest” przeciwko temu, że projekt planu przewiduje możliwość postawienia tu dwukondygnacyjnego budynku. Rada apeluje także o „bezwarunkowe utrzymanie na tym terenie dotychczasowej formy zagospodarowania”.

– Możemy tylko zgodzić się na to, żeby nad tym zadaszenie zrobić. Więcej nic, żadnej zabudowy – zastrzega Andrzej Szyszko, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice.

– Nie mamy żadnych innych planów co do tych działek, zmiany sposobu użytkowania. Ma tu być targowisko i niech ono będzie – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Szymczyk daje do zrozumienia, że podczas prac nad drugą wersją projektu (tworzy się ją po zebraniu uwag do pierwszej wersji) miasto może zrezygnować z zapisów dopuszczających tu piętrowy budynek.

– Jak będą takie wnioski, my się nie będziemy upierali – mówi zastępca prezydenta, chociaż nie deklaruje stanowczo, że takie zapisy na pewno znikną. – Nie mogę deklarować, że one znikną, bo nie wiem, jakie będą inne opinie.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu planu zagospodarowania Bronowic jeszcze się nie zakończyło, potrwa do 18 maja. Uwagi można zgłaszać korzystając z poczty elektronicznej (planowanie@lublin.eu), na papierze (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), przez stronę internetową decyduje.lublin.eu lub poprzez system ePUAP.

Dzisiaj umowa dzierżawy terenu targowiska zawarta jest na czas nieokreślony, co oznacza, że miasto (tylko teoretycznie, bo deklaruje, że nie ma takich zamiarów) może ją w każdej chwili rozwiązać z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Umowa na czas określony nie dawałaby miastu takiej możliwości.

Ratusz zadeklarował w piątek, że miasto jest otwarte na zmianę umowy, ale nie na siłę, tylko jeśli sami kupcy złożą taką propozycję.

Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.