Market

Kredyt ─ co to jest i jakie są jego rodzaje?Kredyt to swego rodzaju umowa między kredytodawcą a kredytobiorcą. Stanowi ona, iż ten pierwszy przekazuje drugiemu ustaloną wcześniej kwotę, do której spłacenia (razem z odsetkami) dłużnik jest on zobowiązany. Najczęściej reguluje on zobowiązania raz w miesiącu aż do chwili oddania całkowitej kwoty. Kredyt cechuje to, że udziela się go na konkretny cel, np. kupno nowego samochodu czy budowę domu. Jego udostępnianie to czynność zarezerwowana dla banków.

Postępowanie w sprawie przyznania środków opiera się na Prawie bankowym, którego artwork. 69 stanowi, iż “Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca jest zobligowany do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Zobacz także: Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Co to takiego i do czego jest potrzebne?

Jakie są funkcje kredytu?

Kredyt może spełniać kilka funkcji:

 • emisyjną ─ polega ona na wprowadzaniu pieniędzy do obiegu gospodarczego,
 • stymulacyjną ─ pobudza rozwój poszczególnych obszarów systemu gospodarczego danego państwa,
 • dochodową ─ za jej sprawą dochodzi do rozwoju produkcji i otrzymania zysków,
 • restrukturyzacyjną ─ wpływa na przemiany strukturalne i własnościowe w obrocie gospodarczym.

Warto dodać, że kredyty stanowią dla banku źródło dochodów, gdyż dzięki nim się on utrzymuje. Jest to funkcja pośrednicząca między osobami lub instytucjami dysponującymi środkami finansowymi a tymi, którzy chcieliby je dostać.

Cechy kredytu

Umowa określa, jakie cechy powinien mieć kredyt. Są one następujące:

 • odpłatność — oznacza prowizję od przyznanego kredytu wraz z naliczonymi odsetkami za jego spożytkowanie,
 • celowość — czyli finansowanie jasno określonego przedsięwzięcia,
 • zwrotność — istnieje zobowiązanie do spłaty kwoty pożyczki oraz ewentualnych kosztów dodatkowych,
 • terminowość spłat — określa się ją w umowie zawartej między stronami,
 • zabezpieczenie — oznacza to, że financial institution żąda zagwarantowania spłaty długu wraz z odsetkami.

Zdolność kredytowa — co to jest?

Kredyt przyznaje się wyłącznie osobom posiadającym tzw. zdolność kredytową. Oznacza ona możność spłaty potencjalnego zadłużenia, odsetek i innych opłat towarzyszących. W ten sposób financial institution zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu całej sumy oraz wypracowania prowizji. Bierze się pod uwagę m.in.:

 • wielkość dochodów petenta,
 • zadłużenie,
 • historię spłat,
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • formę zatrudnienia i staż pracy.

Im lepsza zdolność kredytowa, tym większe szanse na udzielenie kredytu — a ponadto zyskuje się szansę pożyczenia wyższej kwoty. Warto wiedzieć, że każdy financial institution stosuje odmienne metody obliczania zdolności klienta do terminowych spłat. Z tego powodu jedna instytucja nie przyzna danej osobie kredytu, inna zaś wręcz przeciwnie.

Zobacz także: Ekokredyt – wszystko, co należy wiedzieć o eko zobowiązaniach

RRSO ㅡ co to jest?

Z pojęciem kredytu wiąże się termin Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), czyli podany w procentach koszt, jaki kredytobiorca poniesie, podpisując umowę. Jest to całkowity koszt pożyczania. Znając go, da się łatwo sprawdzić, w której instytucji kredyt będzie najkorzystniejszy. By klienci nie mieli problemów z jego oceną, ustawodawca wprowadził obowiązek wymieniania wysokości RRSO w materiałach informacyjnych i marketingowych na reprezentatywnym przykładzie.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.