Market

Czym jest program Dobry Start? Co warto wiedzieć o tej dotacji edukacyjnej?Rządowy program socjalny, zwany również 300 plus, gwarantuje wsparcie dla każdego ucznia, który kontynuuje edukację szkolną. Rozwiązanie przewiduje dotacje w wysokości 300 zł dla dziecka, niezależnie od dochodów rodziców. Takie środki można przeznaczyć na zakup przedmiotów niezbędnych do wyprawki szkolnej, np. podręczników, koniecznych przyborów lub akcesoriów część obowiązkowych książek, z których korzystają na co dzień uczniowie w placówkach edukacyjnych, nie jest niestety dostępna za darmo. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u. Może to zrobić każdy prawny, faktyczny opiekun dziecka. Natomiast wniosek o dotację dla młodzieży wychowywanej w rodzinach zastępczych składa rodzic zastępczy lub osoba prowadząca, np. rodzinny dom dziecka.

Program Dobry Begin oferuje 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. W ramach tego przedsięwzięcia, ZUS wypłaca świadczenie raz w roku, na każde dziecko, które kontynuuje naukę w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. W przypadku młodzieży, która zmaga się z niepełnosprawnościami, okres ten został wydłużony do 24 lat. Ponadto z programu Dobry Begin mają możliwość skorzystać także rodzice uczniów szkół dla dorosłych oraz policealnych. Dotacja nie uwzględnia jednak dzieci uczęszczających do przedszkola oraz studentów na uczelniach wyższych.

Czytaj także: Jak zastrzec w internecie zgubiony dowód osobisty?

Program Dobry Begin — gdzie złożyć wniosek?

Według nowych zasad ustalonych w 2021 r., wnioski o świadczenie 300 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS-u. Takie działanie ma na celu przyspieszenie całej procedury. Wiele osób przewiduje jednak, że ta forma może wykluczyć najbiedniejsze osoby, które nie mają na co dzień dostępu do komputera oraz innych urządzeń elektronicznych. Wnioski należy składać od 1 lipca danego roku, np. za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych oraz bankowości elektronicznej. Wszystkie wnioski są natomiast rozpatrywane do 30 listopada.

Program Dobry Begin — jak wypełnić wniosek?

Wniosek nie może zostać złożony w formie papierowej, zarówno na poczcie, jak i bezpośrednio w placówce ZUS. Składając takie podanie, należy uwzględnić podstawowe dane osobowe rodzica oraz dziecka. Są to między innymi takie informacje jak:

 • imię i nazwisko rodzica oraz dziecka,
 • numer PESEL opiekuna i ucznia,
 • seria numeru dowodu osobistego osoby składającej wniosek,
 • obywatelstwo,
 • stan cywilny,
 • adresy zameldowania, szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz adres mailowy,
 • knowledge urodzenia dziecka,
 • numer telefonu,
 • numer konta bankowego, na które zostanie przesłana dotacja.

Aby w całości wypełnić oświadczenie, czasami niezbędne okaże się również dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów. Wśród takich certyfikatów może się znaleźć:

 • kopia karty pobytu wraz z decyzją taki dokument jest niezbędny w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na czasowy pobyt (zgodnie z artwork. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt jest to pismo poświadczające pobyt osoby z zagranicy w Polsce, który uprawnia ją tym samym do wykonywania zawodu,
 • kopia odpisu orzeczenia sądowego w przypadku pozostawienia dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców (opieka musi odbywać się w porównywalnych i regularnie powtarzających się okresach),
 • kopia orzeczenia sądu w związku z ustaleniem prawnego opiekuna dziecka,
 • oświadczenie dotyczące niepełnosprawności ucznia.

Czytaj także: Jak przygotować się na ferie zimowe i nie wydać majątku? W tym roku nie będzie to łatwe

Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia?

Rodziny, które zdecydują się na sprawne złożenie wniosków, np. w lipcu oraz sierpniu, powinny spodziewać się wypłaty dotacji na swoje konta do 30 września. Natomiast okres rozpatrywania wniosków złożonych później jest przewidywany na kolejne 2 miesiące. Pieniądze w ramach programu są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy rodzica. To z kolei oznacza, że nie wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczenia w ramach programu Dobry Begin mają konta bankowe. Wiele rodzin w takiej sytuacji zwyczajnie nie będzie mogło skorzystać z takiej dotacji.

Możliwość złożenia wniosku 300 plus w banku

Złożenie wniosków o świadczenie 300 plus w banku jest jedną z najwygodniejszych dostępnych obecnie opcji. Wiele instytucji bankowych oferuje takie rozwiązanie w ramach programu Dobry Begin. Składanie deklaracji jest możliwe poprzez system transakcyjny w oddziale banku lub dzięki aplikacji mobilnej. Inne banki pozwalają natomiast w ramach swojej działalności mobilnej na zalogowanie się do Profilu Zaufanego, przez który równie sprawnie oraz bezpłatnie można złożyć taki wniosek. Dokumenty są następnie przekazywane do systemu Banki+, który prowadzony jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.