Market

Cena równowagi rynkowej – definicja, rodzaje oraz jej istotaCena (łac. pretium) jest określeniem wartości wyrażonej w pieniądzu, będącej ekwiwalentem dobra. Jej uzgodnienie stanowi warunek zawarcia transakcji. Kupujący w momencie dokonywania zakupu rzeczy lub usługi zobowiązuje się do zapłacenia sprzedającemu równowartości ceny. Dla nabywcy jest ona kosztem, natomiast dla sprzedawcy źródłem przychodu. Przedsiębiorcy ustalają wartości na podstawie:

Cena spełnia 3 funkcje: informacyjną, redystrybucyjną oraz symulacyjną. Wyróżnia się też wiele jej rodzajów, np. producenta, urzędowe, detaliczne, sztywne, wynikowe czy cena równowagi rynkowej — to tylko niektóre z nich.

Zobacz także: Produkt, czyli oferowane na rynku dobro

Konflikt między kupującym a sprzedającym i zjawisko konkurencji

O konflikcie między kupującym a sprzedającym mówi się wtedy, gdy nie dojdzie między nimi do uzgodnienia ceny dobra. Przedsiębiorca chce, by była ona jak najwyższa, aby zwiększyć swoje korzyści, a — co za tym idzie — dochody. Konsument natomiast chce ponieść jak najmniejsze koszty, więc im niższa cena, tym dla niego lepiej.Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.